صفحه اصلی   |   درباره ما   |   نمایندگی   |   تماس با ما    


 
 
            مترجم جیبی    |    دستگاه حضور و غیاب   |   ماشین حساب   |   ساعت
   
 
N - 20
N - 30
Although the Swiss watch can be replica watches said to dominate the world, but the German table also earned their own place, perhaps we replica watches uk understand the German table is limited to uk replica watches Lange, Glashütte original and NOMOS these three rolex replica watch brands, but in fact there are many The niche of the German watch, their price is sometimes cheaper.
 
 
         
     
       
  اطلاعات فرهنگ ها شامل حجم اطلاعات بالا  
  قابلیت جستجو در اطلاعات و معانی  
  سرعت جستجوی بالا  
  فرهنگ انگلیسی به فارسی  
    شامل معنی، نوع لغت، تلفظ فونتیک، مثال و ترکیبات و مترادف و متضاد ( در صورت وجود)  
  فرهنگ فارسی به انگلیسی  
  فرهنگ انگلیسی به انگلیسی  
  مکالمات روزمره  
  اصطلاحات عمومی  
  افعال بی قاعده  
  حافظه آزاد شامل یک میلیون کاراکتر  
  دفتر تلفن  
  دفتر یادداشت  
  فرهنگ شخصی انگلیسی به فارسی  
  فرهنگ شخصی فارسی به انگلیسی  
  یادآوری  
  ساعت و تقویم ایرانی و میلادی  
  زنگ روزانه  
  ماشین حساب  
  تبدیل ارز و واحدهای اندازه گیری  
  قابلیت رمز دادن  
  قابلیت اتصال به کامپیوتر  
  اندازه 1.5×9×13 سانتی متر    
         
    فرهنگ انگلیسی به فارسی    
         
     
         
     
         
    فرهنگ انگلیسی به انگلیسی    
         
     
         
    فرهنگ فارسی به انگلیسی    
         
     
         
     
         
    مکالمات روزمره اصطلاحات عمومی  
         
     
         
    افعال بی قاعده فرهنگ شخصی  
         
     
         
    دفتر تلفن زنگ روزانه  
         
     
         
    وقت محلی ماشین حساب  
         
     
         
    یاداشت زنگ یادآوری  
         
     
         
    تقویم یادآوری پیغام یادآوری  
         
     
         
    تبدیل ارز تبدیل متریک  
         
     
         
Design by:  Misagh Graphic