صفحه اصلی   |   درباره ما   |   نمایندگی   |   تماس با ما    


 
 
            مترجم جیبی    |    دستگاه حضور و غیاب   |   ماشین حساب   |   ساعت
   
 
N - 20
N - 30
Although the Swiss watch can be replica watches said to dominate the world, but the German table also earned their own place, perhaps we replica watches uk understand the German table is limited to uk replica watches Lange, Glashütte original and NOMOS these three rolex replica watch brands, but in fact there are many The niche of the German watch, their price is sometimes cheaper.
 
 
         
     
       
  مترجم هوشمند جملات انگلیسی به فارسی  
  سخنگو  
  پخش MP3  
  700 مگابایت حافظه آزاد  
  فرهنگ فارسی به انگلیسی  
  فرهنگ انگلیسی به فارسی  
  فرهنگ انگلیسی به انگلیسی  
  فرهنگ تخصصی (123 رشته)  
  نور پشت صحنه  
  تقویم ایرانی (هجری شمسی) و میلادی  
  زنگ روزانه و یادآوری  
  دفترچه تلفن و یادداشت  
  ماشین حساب  
  تبدیلات ارزی و تبدیل واحدها  
  قابلیت تنظیم رمز ورود  
  قابلیت ارتباط با کامپیوتر  
  مکالمات روزمره  
  اطلاحات عمومی  
  فرهنگ شخصی  
  افعال بی قاعده    
         
    مترجم جملات انگلیسی به فارسی    
         
     
         
     
         
     
         
    فرهنگ کامل انگلیسی به فارسی    
         
     
         
     
         
    فرهنگ کامل فارسی به انگلیسی    
         
     
         
    فرهنگ کامل انگلیسی به انگلیسی    
         
     
         
    دایره المعارف تخصصی    
         
     
         
     
         
     
         
    پخش کننده MP3    
         
     
         
    مکالمات روزمره اصطلاحات عمومی  
         
     
         
    افعال بی قاعده فرهنگ شخصی  
         
     
         
    دفتر تلفن وقت جهانی  
         
     
         
    وقت محلی ماشین حساب  
         
     
         
    زنگ روزانه یادداشت  
         
     
         
    زنگ یادآوری تقویم یادآوری  
         
     
         
    پیغام یادآوری رمز ورود  
         
     
         
    تبدیل ارز تبدیل متریک  
         
     
         
Design by:  Misagh Graphic