صفحه اصلی   |   درباره ما   |   نمایندگی   |   تماس با ما    


 
 
            مترجم جیبی    |    دستگاه حضور و غیاب   |   ماشین حساب   |   ساعت
   
 
CK - 2000
SF - 200
PD - 140 L
PD - 16 L
PD - 30 L
PJ - 3000 NC
DS - 2000
DS - 4130
DS - 206 L
PX - 3000 Plus II
PX - 4600 Plus II
PX - 5600 PV
PX - 6000
GX - 8000
PR - 1212 LP
PR - 8420 LP
PR - 8620 LP
 
 
 
         
     
       
  ماشین حساب 10 رقم  
  ساعت و تقویم شمسی  
  زنگ روزانه و یادآوری  
  دفتر تلفن فارسی/انگلیسی  
  اندازه 13 ×9 میلیمتر  
       
       
       
   
       
       
         
Design by:  Misagh Graphic